FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Aktuality

Zpět

Multidisciplinarita týmu terénní sociální rehabilitace
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009054
 
Číslo výzvy:
271/03_16_047/CLLD_15_01
Název výzvy:
MAS Podlipansko_Sociální práce
 
Anotace projektu
FOKUS Mladá Boleslav z.s. poskytuje dlouhodobou péči lidem s vážným duševním onemocněním. Tito lidé mají kromě psychiatrických obtíží i mnohá další omezení v sociální oblasti. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit multidisciplinaritu týmu v Nymburce o psychiatra konzultanta, peer konzultanta, rodiče na založení a vedení svépomocné skupiny pro rodiče01.10.2018 Projektová žádost