FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Projekty

Příprava multidisciplinárního komunitního týmu a destigmatizační vzdělávání zdravotníků

Cílem projektu je snížit stigmatizaci dlouhodobě duševně nemocných mezi poskytovateli služeb sociálních i zdravotních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné.
Nástroji k naplnění tohoto cíle budou:
1) Vytvoření modelového multidisciplinárního komunitního týmu z vybraných pracovníků předkladatele a Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. Součástí týmu bude i pracovník s vlastní zkušeností s duševním onemocněním (peer konzultant). Výsledkem bude
a. Méně paternalistický způsob práce s duševně nemocnými
b. Příprava pro práci v týmu centra duševního zdraví.
2) Základní edukace personálu předkladatele a psychiatrické nemocnice Kosmonosy nezapojeného přímo do projektu o problematice stigmatu, konceptu zotavení (recovery), self-managementu a komunitní péče. Semináře budou z hlavní části realizovány lektory s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.

Projekt byl úspěšně dokončen.

Soubory ke stažení


NFSK_projekt.pdf
NFSK_metodika.pdf