FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Tým sociální rehabilitace - case management


Case managementový (CM)  tým vznikl v roce 1995 jako samostatné občanské sdružení pod názvem Regionální komunitní péče (RKP). RKP bylo velmi úzce navázáno na Fokus MB a v roce 2000 se stalo součástí sdružení Fokus MB.


Pracovníci CM týmu jsou průvodci, se kterými se klienti setkávají jako s prvními. Každý klient, který vstupuje do systému služeb Fokus MB je nejprve kontaktován pracovníkem CM týmu, který mu představí služby Fokusu. Tento pracovník je potom s klientem v kontaktu po celou dobu, kterou klient využívá služby.


Pracovník zprostředkovává služby, které provozuje Fokus, ale zajišťuje pro klienta i služby jiných poskytovatelů z regionu Mladá Boleslav. Další důležitou úlohou pracovníků CM týmu je program podpory života v komunitě. Tento program je zaměřen na „provázení“ duševně nemocných klientů, v jejich každodenní životě. Pracovníci s klienty vytvoří dlouhodobý plán, který popisuje kterými oblastmi se bude spolupráce klienta a pracovníka zabývat. Plán může být zaměřen na jakékoliv problémy, které znesnadňují klientovi život – např. řešení konfliktu nebo složité situace doma, provázení při jednání s úřady, získávání nových dovedností, zvládání krizí apod.. V zahraničí se tento způsob práce označuje jako case management, v ČR se někdy používá termín případové vedení.

 

V CM týmu pracují sociální pracovníci a zdravotní sestry. Pracovníci pracují jednotlivě a každý má ve své péči přibližně 15 klientů. Klient může spolupráci kdykoliv ukončit. 
V roce 2005 se výrazně rozšířila spolupráce s Psychiatrickou léčebnou Kosmonosy. Pracovníci CM týmu společně s pracovníky oddělení vybírají klienty, kteří by mohli využívat služby Fokusu, ať už po propuštění z léčby nebo i během léčby (např. využití odpoledních programů centra denních aktivit).

 

Od roku 2012 pracuje náš CM tým metodou FACT, která ke stávající case managementové   službě přidává prvky "asertivní komunitní léčby (ACT)", což v praxi znamená sdílení klientů celým týmem v situacích, které vyžadují velmi častý kontakt s klientem. Tým se také dlouhodobě zaměřuje na rozvíjení spolupráce s rodinami a blízkými našich klientů a také na edukační a preventivní činnost. Tu realizujeme například formou přednášek pro blízké našich klientů, nebo formou programu "Blazníš? No a!", který je určen studentům.

 

Naše služby jsou určeny lidem s vážným a dlouhodobým duševním onemocněním a také lidem ohroženým rozvojem vážného duševního onemocnění.


 


Jak nás můžete kontaktovat:

Adresa:

Čechova 635/11

293 01 Mladá Boleslav

E-mail: terenni.tym@fokus-mb.cz, bydleni@fokus-mb.cz

Telefony a e-mailové adresy: seznam kontaktů

Čechova635