FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Tým terénní sociální rehabilitace Nymburk


Terénní tým nabízí bezplatnou pomoc a podporu dospělým lidem s duševním onemocněním, především psychotickým. Služby zajišťují čtyři sociální pracovnice a zdravotní sestra. Podle potřeby tým spolupracuje s terapeuty pracovní dílny, ambulantními psychiatry, praktickými lékaři, pečovatelskou službou, rodinou atd. O poskytovaných službách rozhoduje klient. Na základě požadavků klienta je vytvořen plán pomoci, který se může týkat např. zvládání projevů nemoci, bydlení, pracovního uplatnění, hospodaření s financemi či vztahů s lidmi. Cílem služby je vždy posílení samostatnosti klienta. Práce s klientem je dlouhodobá a pokračuje i v případě, že je hospitalizován.


 

Cílová skupina:

 

Služba je určená dospělým osobám s dlouhodobým duševním onemocněním, převážně psychotickým.

 

Poslání služby:

 

Posláním služby je poskytování komplexní psychosociální rehabilitace, která má přispět ke zvyšování kvality života našich klientů.

 

Cíle služby:

 

Prostřednictvím komplexní psychosociální rehabilitace se u klientů zaměřujeme na opětovné získávání sociálních dovedností, začlenění do společnosti, udržení psychické rovnováhy a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.

 

Podmínky služby:

 

Služba je poskytována zdarma na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Pracovníci terénního týmu doporučují klienty do ostatních služeb FOKUSU.

 


Služby terénního týmu:

 

První kontakt s klientem a doporučení do dalších služeb FOKUSU
Podpora při řešení osobních potíží
Poskytování sociálně právního poradenství
Poskytování doprovodů
Pomoc při zprostředkování zdravotních a sociálních služeb
Podpora při zvládání běžných denních činností
Poskytování informací o onemocnění
Podpora rodiných příslušníků při řešení obtížných situací
Podpora v oblasti samostatného bydlení
Podpora a pomoc při hledání pracovního uplatnění
Poskytování krizové intervence
Možnost konzultace s peer konzultantem
Poskytuje službu chráněného bydlení komunitního typu

 
Chráněné bydlení komunitního typu:
 

Služba je určena pro osoby s chronickým, psychotickým onemocněním, které selhávají ve svém přirozeném prostředí nebo jsou opakovaně hospitalizované v psychiatrických nemocnicích. Jedná se o placenou, pobytovou službu klientům, kteří mají díky svému duševnímu onemocnění sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné osoby.

 

 CB2Nbk     CHB1Nbk     CHB3Nbk

 


Podporované zaměstnávání:

 

Služba je určena osobám s duševním onemocněním, které chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Při využívání služeb podporovaného zaměstnávání není podmínkou, aby byl klient ve službách terénního týmu.

Více informací o programu podporovaného zaměstnávání můžete získat na stránce boleslavského programu a z informačního letáku.

 


Úzce spolupracujeme s Centrem sociální rehabilitace, které poskytuje další služby.


Provozní doba od pondělí do pátku 800 - 1600 hodin.

Doporučujeme telefonické objednání.


Jak nás můžete kontaktovat:

Adresa:

Palackého třída 449/64

Nymburk, 288 02

E-mail: tt.nymburk@fokus-mb.cz

Telefony a e-mailové adresy: seznam kontaktů

 

Radka Kubínová           775 562 042    kubinova@fokus-mb.cz

Tereza Zachová            775 562 041    zachova@fokus-mb.cz

Bc.Petra Poncarová       775 562 038    poncarova@fokus-mb.cz

Bc.Irena Opočenská      775 562 036    opocenska@fokus-mb.cz

Barbora Blažková             775 562 034     blazkova@fokus-mb.cz

Bc.Markéta Šofrová      770 137 444     sofrova@fokus-mb.cz

Michaela Hoďáková       775 562 043    hodakova@fokus-mb.cz

Monika Petrásková        778 727 700    petraskova@fokus-mb.cz

Bc.Jaromír Horký          773 779 456    horky@fokus-mb.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palacekeho449