FOKUS Mladá Boleslav z.s.

 

CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE NYMBURK


 

K čemu slouží centrum sociální rehabilitace:

 

Centrum sociální rehabilitace v Nymburce (dále jen CSR) je prostorem pro setkávání lidí s duševním onemocněním a místem pro navazování nových kontaktů.

Činnost CSR je zaměřena na pomoc a podporu při opětovném získávání sebejistoty, na obnovu a zdokonalování se v sociálních a pracovních dovednostech a na smysluplnou náplň volného času. Sdružení poskytuje svým uživatelům také podporu v jejich přirozeném prostředí.

Služby CSR jsou poskytovány dlouhodobě a  bezplatně. Účast na všech aktivitách je dobrovolná.

CSR

 


Komu jsou naše služby určeny:

Lidem s duševním, především psychotickým, onemocněním


Hlavní cíle centra sociální rehabilitace:

 
podpora a posilování sebejistoty, sebedůvěry a sebeúcty, motivace k osobnímu rozvoji
obnova, zdokonalování a upevňování sociálních a pracovních dovedností
udržení psychické pohody
adaptace v kolektivu
smysluplné naplnění dne


Co nabízíme:
 
Smysluplné prožití dne mezi lidmi, kteří mohou a chtějí něco nabídnout, například odpoutání myšlenek na nemoc, na nepříjemné životní zážitky, zkušenosti a osobní potíže, a to nenucenou tvořivou prací nebo (dle individuálního zájmu a potřeby) vyslechnutím či popovídáním si u kávy či čaje apod.
Možnost neformálního setkávání se s lidmi, kteří jsou ve stejné či Vám podobné situaci a možnost navazování nových sociálních kontaktů.

Činnosti a aktivity centra:
 
Nabízíme kromě příjemného posezení a popovídání si u kávy či čaje tyto činnosti:
     Rukodělné činnosti:
práce s FIMO hmotou
práce s keramickou hlínou
malování na sklo, textil, hedvábí
enkaustické malování
pletení z pedigu
odlévání svíček
práce se dřevem, papírem, korálky
drátování/drátkování
ubrousková technika (découpage)
vyšívání, háčkování, ruční šití
 
                       Ukázka výrobků
 
ukazka vyrobku
 
 
    Další aktivity centra:
   Skupinové či individuální vaření a stolování (v létě je oblíbené grilování)
    Výuka anglického a německého jazyka
   Skupinový trénink paměti od certifikované trenérky
   Skupinové relaxační cvičení
   Skupinové sportovní odpoledne - hraní pingpongu
   Posezení s peerkonzultantem v rámci čajovny
   PC a internet
   Pořádání výletů
   Promítání filmů, dokumentů
   Hraní společenských her
   Další aktivity dle zájmu jednotlivců a možností CSR

Úzce spolupracujeme s terénním týmem, který poskytuje další služby.


 

Otevřeno máme:

pondělí od 1000 do 1500 hodin

úterý - pátek od 900 do 1500 hodin.

 


 

 

Jak nás můžete kontaktovat:

Adresa:

Komenského 586/15, Nymburk, 288 02

E-mail: csr.nymburk@fokus-mb.cz

Telefony a e-mailové adresy: seznam kontaktů

 

Komenskeho586