FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Sociálně terapeutická dílna zahradnická


Zařazení do pracovně rehabilitačních programů je velmi efektivní z hlediska stabilizace zdravotního stavu (dlouhodobé statistiky prokazují pokles potřeby psychiatrické hospitalizace na 1/3). Chráněná práce vede ke zvýšení kvality života, lepšímu sebehodnocení a méně častým krizím vyvolaným či potencovaným špatnou ekonomickou situací klientů. Podstatné je, aby dílny „nezadržovaly“ klienty, cíleně je připravovaly na práci mimo chráněné podmínky a podporovaly je v úsilí získat práci na volném trhu.


Sociálně terapeutická dílna zahradnická poskytuje rehabilitaci psychiatrickým klientům.

Dílna je povážována za "nízkoprahovou".

Činnost v dílně se týká jak zahradnických prací, tak balení opravárenských sad.

 

 


Jak nás můžete kontaktovat:

Adresa:
Nádražní 174, Mladá Boleslav, 293 01
E-mail:
Další kontakty: seznam kontaktů
 nadrazni174