FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Chráněné bydlení Nymburk


Chráněné bydlení Nymburk poskytuje služby dlouhodobě duševně nemocným, kteří ztratili dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. Služby jsou zaměřeny na klienty, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní v psychiatrické nemocnici (déle jak jeden rok) a během hospitalizace ztratili dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Služba je současně zaměřena i na klienty, kteří žijí u svých příbuzných (nejčastěji rodičů) a v důsledku své nemoci nejsou schopni žít samostatně.

Bydlení je poskytováno formou skupinového, komunitního typu (6 jednolůžkových pokojů). K dispozici je společná kuchyň, kde probíhá i nácvik vaření, společné je sociální zařízení, společenská místnost a zahrada.

Bydlení je poskytováno 24 hodin denně. Péče je poskytována v pracovní dny od 8.00 hodin do 16.00 hodin.


CHB1Nbk   CHB2Nbk   CHB3Nbk


Kritéria přijetí:

 

• žadatel je již klientem FOKUSu Mladá Boleslav z.s.
• žadatel o službu patří do cílové skupiny FOKUS Mladá Boleslav, z.s. (dlouhodobě duševně nemocní – psychotické onemocnění)
• ochota žadatele spolupracovat na přípravě vstupu do služby s terénním týmem a pověřeným case managerem chráněného bydlení (účast na domluvených schůzkách, spolupráce na mapování klientových potřeb) a asistentem chráněného bydlení
• věková hranice 18-60 let
• trvalé bydliště na území bývalého okresu Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav
• pravidelné užívání medikace a spolupráce s ambulantním psychiatrem
• projevení zájmu o služby Chráněného bydlení komunitního typu
• dlouhodobá nebo opakovaná hospitalizace žadatele v psychiatrické nemocnici (v tomto případě to znamená ztrátu dovedností potřebných k samostatnému bydlení), popř. časté selhávání v domácím prostředí
• zájem žadatele trénovat již nabyté dovednosti nebo ochota učit se dovednostem potřebným k samostatnému bydlení
• potvrzení od ambulantního psychiatra o podpoře žadatelova rozhodnutí využít služeb Chráněného bydlení komunitního typu
• dostatečný finanční příjem – vzhledem k tomu, že klienti Chráněného bydlení musí hradit nájemné + další služby, je potřeba, aby zájemce měl dostatečný finanční příjem. Podle dosavadních zkušeností doporučujeme minimální měsíční příjem 7.000,- Kč
• pokud klient CHB nemá dostatečný finanční limit, je možné ve spolupráci s case managerem terénního týmu vyjednávat s ÚP o dávkách hmotné nouze
• Smlouva o poskytování služby chráněného bydlení se uzavírá na 2 měsíce s automatickým obnovováním.
• v případě klientovy potřeby je možné se souhlasem pronajímatele si přihlásit trvalý pobyt na adresu CHB
• žadatelův zdravotní stav musí být takový, aby umožňoval pobyt v CHB
 

Kontraindikace

 

• zájemce o službu nepatří do cílové skupiny FOKUS Mladá Boleslav z.s. (lidé s dlouhodobým, vážným duševním onemocněním - psychotickým) – v tomto případě jsou zájemci předány informace a kontakty na organizace, které poskytují služby cílovým skupinám, ke které žadatel náleží
• zájemce o službu odmítá spolupráci Terénním týmem FOKUS Mladá Boleslav z.s., středisko Nymburk, pokud žadatel aktivně nespolupracuje na přípravě vstupu do CHB může mu být žádost zamítnuta nebo ukončena
• trvalý pobyt žadatele je mimo bývalý okres Nymburk, Kolín nebo Mladá Boleslav
• odmítání užívání medikace a nespolupráce s ambulantním psychiatrem
• má- li žadatel tělesné postižení takového rozsahu, jaké neumožňuje pohyb po bariérových prostorech (např. lidé na invalidním vozíku). Chráněné bydlení není bezbariérové
• akutní zdravotní omezení (např. infekční)
• nedostatečný příjem (vzhledem k tomu, že v chráněném bydlení si každý obyvatel hradí nájemné, energie a služby související s bydlením, zájemce musí mít příjem, ze kterého je schopen uhradit tyto výdaje a zůstane mu přiměřené množství peněz, které použije pro svou potřebu (potraviny, oblečení, zábava atd.). Podle zkušeností, které vycházejí z výše poplatků souvisejících s bydlením, je minimální příjem, který by měl klient mít, stanoven na 7.000,- Kč měsíčně)
• současná závislost na alkoholu nebo nealkoholových návykových látkách
• agresivní chování samo o sobě není přímo kontraindikací, ale stává se jí v okamžiku, kdy agresivní klient, který žádá o vstup do služby, odmítá se svojí agresivitou pracovat
• jestliže je kapacita chráněného bydlení plně využita (v tomto případě bude žadatel zařazen do pořadníku)
• žadatel nemůže být přijat, pokud se jeho představa služeb neslučuje s poskytovanými službami CHB


Soubory:

 

pdf   Žádost o přijetí do chráněného bydlení nymburk

 

pdf   Psychiatrické vyjádření k využívání služby

 


Jak nás můžete kontaktovat:

Adresa:

Černohorského 726/3

Nymburk, 288 02

E-mail: tt.nymburk@fokus-mb.cz

Telefony a e-mailové adresy: seznam kontaktů

cernohorskeho726