FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Chráněné bydlení Kolín


Základní myšlenka:


Chráněné bydlení Fokus Mladá Boleslav, středisko Kolín, poskytuje služby dlouhodobě duševně nemocným, kteří nemají dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. Služby jsou určeny především uživatelům, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní, případně žijí v podmínkách, které rozvoj dovedností k samostatnému bydlení neumožňují.

Tento typ bydlení je poskytovaný formou skupinového komunitního bydlení. Klientům je k dispozici 10 jednolůžkových pokojů, společné kuchyně, kde probíhají nácviky vaření, společná sociální zařízení, společenská místnost a zahrada. 


Kritéria pro přijetí: 
  • Žadatel o službu patří do cílové skupiny FOKUS Mladá Boleslav, z.s. (dlouhodobě duševně nemocní – okruh SMI).
  • Cílová skupina SMI (Serious Mental Illness) je vymezena 1) diagnostickými okruhy F2.. (psychózy schizofrenního okruhu), F3.. (afektivní psychózy), a některými poruchami ze skupiny F4.. (především obsedantně kompulzivní porucha) a F6.. (především hraniční porucha osobnosti) 2) trváním onemocnění delším než 2 roky 3) výrazně zhoršeným fungováním (skóre GAF ≤ 70, kde GAF je klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální úrovně zneschopnění).
  • Žadatel má zájem o služby „chráněného bydlení komunitního typu“, přeje si získat nebo zlepšit dovednosti potřebné k samostatnému bydlení.
  • Žadatel je ochoten spolupracovat na přípravě vstupu do služby s terénním týmem a pověřeným case managerem (účast na domluvených schůzkách, spolupráce na mapování klientových potřeb) a pracovníky chráněného bydlení.
  • Věková hranice 18-60 let.
  • Žadatelova finanční situace umožňuje platit úhradu za bydlení a poskytované služby. (Podle dosavadních zkušeností je doporučen minimální měsíční příjem včetně sociální dávek 8 000 Kč. Pokud žadatel nemá dostatečný příjem, může mu být v průběhu přípravy na vstup do bydlení poskytnuta pomoc a podpora k získání dostupných sociálních dávek.)
  • Žadatelův zdravotní stav umožňuje pobyt v chráněném bydlení.
  • Žadatel je schopen a ochoten spolupracovat na řešení svých problémů, které by mohly být překážkou v dodržování domácího řádu a pravidel chráněného bydlení (například agresivní chování nebo škodlivé zneužívání alkoholu či návykových látek).


Žádost o přijetí a vzorová smlouva:

Ke stažení zde


 

Jak nás můžete kontaktovat:

 

Kolin 5 kvetna Hrncirska1037

Adresa: 5. května 435, Kolín II, 280 02

E-mail: tt.kolin@fokus-mb.cz

Telefony a e-mailové adresy: seznam kontaktů

Adresa:Hrnčířská 1037, Kolín, 280 02

E-mail: tt.kolin@fokus-mb.cz

Telefony a e-mailové adresy: seznam kontaktů