FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Chráněné bydlení Kolín


Základní myšlenka  


Chráněné bydlení Fokus Mladá Boleslav, středisko Kolín, poskytuje služby dlouhodobě duševně nemocným, kteří ztratili dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. 
Služby jsou zaměřeny na klienty, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní v psychiatrické léčebně (tzn. déle jak jeden rok) a během hospitalizace ztratili dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Služba je současně zaměřena na klienty, kteří žijí u svých příbuzných (nejčastěji rodičů) a nemají možnost plně uplatnit, popř. se naučit, dovednosti nutné k bydlení. 

 

Chráněné bydlení poskytuje tyto služby :

  • kontaktování klientů
  • mapování potřeb a následného stanovení zakázky pro službu chráněného bydlení (včetně tvorby rehabilitačního plánu)
  • tréninkové aktivity: péče o domácnost, finance, nákupy, další sociální dovednosti,
  • vyjednávání se sociální sítí a blízkým okolí klienta
  • zvládání samoty
  • krizové intervence
  • následná podpora v bydlení (ve vlastním bytě, ubytovně atd.)

 


Jak nás můžete kontaktovat:

Adresa: 280 02 KOLÍN, Hrnčířská 1037

E-mail: tt.kolin@fokus-mb.cz

Telefony a e-mailové adresy: seznam kontaktů

Hrncirska1037