FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Podporované zaměstnávání (IPS) Karlovarsko


Individuální umístění a podpora (IPS – Individual Placement and Support) je modelem podporovaného zaměstnání pro osoby s duševním onemocněním. Podporované zaměstnávání IPS pomáhá lidem pracovat na běžných pracovních místech, která si sami zvolí. Mezi základní principy IPS patří především otevřenost každému, kdo chce pracovat, nápomoc při rozhodování klienta, rychlost hledání práce i individuální dlouhodobá podpora.

 

A co vše může zaměstnání klientovi přinést? Především začlenění do společnosti, protože zaměstnanost je jednou typických rolí dospělých lidí. Dále zvýšení příjmů, zlepšení sebevědomí, rozšíření sociálních sítí, omezení využívání služeb duševního zdraví, snížení hospitalizací a celkové zvýšení kvality života. Nástup do pracovního poměru je velice často důležitým krokem na cestě k zotavení.

 

S tímto vším Vám u nás pomohou pracovní konzultanti (někdy označovaní jako IPS specialisté), kteří poskytují přímou pomoc při práci a vzdělávání. Pracovní konzultanti úzce spolupracují s celým týmem odborníků, především pak s case managerem klienta. Pracovní konzultanti pomáhají lidem najít pracovní místa na otevřeném trhu práce. Naši klienti nejsou tedy běžně zařazováni do chráněných pracovních míst. Hledání práce je založeno na individuálních preferencích a silných stránkách klienta, nikoli na fondu pracovních míst, která jsou snadno dostupná. Dále pracovní konzultanti poskytují podporu zaměstnanému klientovi podporu tak dlouho, jak je potřeba. Pracovní konzultanti pomáhají lidem s nástupem do práce, s pracovními změnami a kariérním rozvojem, včetně dalšího vzdělávání a školení.


Služby zaměstnavatelům:
Poradenství v oblasti legislativy zaměstnávání osob se znevýhodněním.
Podpora při řešení konkrétních problémů při vyřizování formalit souvisejících s nástupem do práce, úpravou pracovního místa, výběrem vhodné pracovní náplně, vytvořením podmínek pro přijetí nového pracovníka do pracovního kolektivu.
Pracovní asistent zaměstnance může zaškolit podle požadavku zaměstnavatele, pomoci uživateli zorientovat se na pracovišti, zprostředkovává komunikaci s nadřízenými a spolupracovníky, učí pracovní návyky a kontroluje práci, pomáhá při dojíždění a podporuje klienta, aby zaměstnavatel nemusel zaměstnanci s postižením věnovat vyšší pozornost než ostatním zaměstnancům.

Výhody pro zaměstnavatele:
Splnění státem stanovené kvóty pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
Daňové úlevy, možný příspěvek Úřadu práce na zřízení či provoz místa
Efektivní využití kvalifikovaných zaměstnanců
Získání motivovaných pracovníků
Pozitivní dopad na pověst firmy
Zviditelnění (možnost uvedení firmy na našich webových stránkách a dalších materiálech)

Jak nás můžete kontaktovat:

Obraťte se na svého case managera nebo tým sociální rehabilitace ve svém regionu.

 

Karlovy Vary                     Sokolov                       Cheb
Plzenska1445   svcecha1001   namkralejiriho478