FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Podporované zaměstnávání Karlovarsko


Podporované zaměstnávání je služba určená lidem, kteří duševně onemocněli a kteří chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. K tomu, aby byli schopni získat a udržet si práci, někdy potřebují individuální, osobní a průběžně poskytovanou podporu před nástupem do práce i po něm. Podporované zaměstnávání vychází z individuálních potřeb uchazečů o práci.

Službu zajišťují pracovní konzultanti, kteří jsou odborně proškolováni. Pracovní konzultantni jsou členy týmu terénní sociální rehabilitace v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.

Služba podporované zaměstnávání je financována v rámci služby sociální rehabilitace. Od klientů ani zaměstnavatelů není požadován finanční příspěvek.


Služby klientům:
Vytváření individuálního plánu práce se zájemcem
Trénink dovedností potřebných k získání a udržení vhodného pracovního uplatnění
Mapování trhu práce
Pomoc při sepsání životopisu
Aktivní vyhledávání vhodného pracovního uplatnění
Podpora při jednání se zaměstnavatelem
Podpora při zařizování formalit spojených s nástupem do práce
Přímá asistence na pracovišti
Jednání a spolupráce s rodinou zájemce

Služby zaměstnavatelům:
Poradenství v oblasti legislativy zaměstnávání osob se znevýhodněním.
Podpora při řešení konkrétních problémů při vyřizování formalit souvisejících s nástupem do práce, úpravou pracovního místa, výběrem vhodné pracovní náplně, vytvořením podmínek pro přijetí nového pracovníka do pracovního kolektivu.
Pracovní asistent zaměstnance může zaškolit podle požadavku zaměstnavatele, pomoci uživateli zorientovat se na pracovišti, zprostředkovává komunikaci s nadřízenými a spolupracovníky, učí pracovní návyky a kontroluje práci, pomáhá při dojíždění a podporuje klienta, aby zaměstnavatel nemusel zaměstnanci s postižením věnovat vyšší pozornost než ostatním zaměstnancům.

Výhody pro zaměstnavatele:
Splnění státem stanovené kvóty pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižením
Daňové úlevy, možný příspěvek Úřadu práce na zřízení či provoz místa
Efektivní využití kvalifikovaných zaměstnanců
Získání motivovaných pracovníků
Pozitivní dopad na pověst firmy
Zviditelnění (možnost uvedení firmy na našich webových stránkách a dalších materiálech)

Jak nás můžete kontaktovat:

Obraťte se na svého case managera nebo tým sociální rehabilitace ve svém regionu.

 

Karlovy Vary                     Sokolov                       Cheb
Plzenska1445   svcecha1001   namkralejiriho478