FOKUS Mladá Boleslav z.s.

logo                                      logo mz

 

 

Centrum duševního zdraví Cheb (CDZ) je nová forma služby, která vznikla v roce 2019 v rámci probíhající reformy psychiatrické péče v ČR, pro klienty trpící závažným duševním onemocněním. Poskytuje podporu ve zdravotní i sociální oblasti. Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu - Operační program zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.


Kdo jsme?
- Na péči o klienty se podílí multidisciplinární zdravotně - sociální tým, jehož součástí je psychiatr, klinický psycholog, zdravotní/psychiatrické sestry, sociální pracovníci a peer konzultant na území Karlovarského kraje.


Komu jsou naše služby určeny?
- Osobám se závažným duševním onemocněním (diagnostické okruhy: F2, F3, dle individuálního rozhodnutí týmu také F4 a F6 dle MKN 10).
- Osobám s potřebou včasné intervence (tj. lidem s rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění a lidem v raných fázích závažného duševního onemocnění).


Co nabízíme?
- Poskytujeme komplexní a včasnou péči v přirozeném prostředí klienta, v jeho rodině nebo komunitě nebo v prostorách samotného CDZ. Snažíme se klienta podpořit v jeho zotavení, podporujeme jej při/po hospitalizaci, doprovázíme a pomáháme řešit nepříznivé zdravotní a sociální situace. Snažíme se také spolupracovat s rodinnými příslušníky a okolím klienta.


Jak pracujeme?
- Na první návštěvu za vámi dorazí zdravotní sestra nebo sociální pracovník, kteří s vámi zmapují aktuální situaci, vaše potřeby a přání.
- O přijetí do péče rozhoduje celý tým, na základě toho, zda je poskytování našich služeb shodné s vašimi potřebami a přáním.
- Pracovníci s klienty vytvoří dlouhodobý plán, který popisuje oblasti, kterými se bude spolupráce klienta a pracovníka zabývat. Společně provedeme analýzu vaší zdravotní a sociální situace.
- V případě hospitalizace klienta jsou pracovníci týmů připraveni s klientem rovněž spolupracovat, v zařízení jej navštívit a podpořit jeho návrat domů.
- Na péči se podílí celý tým CDZ.
- Péče je bezplatná a dobrovolná.

 

Pracovní doba týmu je flexibilní, vzhledem k časté práci mimo kancelář, je vhodnější telefonický kontakt.

 

Kontaktní pracoviště: Mánesova 265/13, Cheb 350 02
Provozní doba: 8:00 – 16:00 hodin
Telefonní kontakt: 770 171 122

 

Centrum duševního zdraví Cheb je financováno z dotačního programu, který je součástí projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví II., reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037. Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa - Sociální začleňování a boj s chudobou