FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Na stránce se pracuje.......

Chráněné bydlení Cheb

 IMG 20180427 145021 IMG 20180427 144515 IMG 20180427 144432

Chráněné bydlení Fokus Mladá Boleslav z.s.poskytuje služby dlouhodobě duševně nemocným, kteří ztratili dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. Služby jsou zaměřeny primárně na klienty, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní v psychiatrické nemocnici (tzn. déle jak jeden rok) a během hospitalizace ztratili dovednosti, které jsou potřebné pro samostatné bydlení. Služba je současně zaměřena na klienty, kteří žijí u svých příbuzných (nejčastěji rodičů) a nemají možnost plně uplatnit, popř. se naučit dovednosti, nutné k bydlení.

Chráněné bydlení poskytuje tyto služby:
Tréninkové aktivity:

 • péče o domácnosti
 • finance
 • nákupy
 • další sociální dovednosti

Vyjednávání se sociální sítí a blízkým okolí klienta

Zvládání samoty:

 • strukturování volného času
 • strukturování dne
 • vytváření sociální sítě
 • udržení stávající sociální sítě

Krizová intervence


Kritéria pro přijetí:

 • žadatel o službu patří do cílové skupiny FOKUS Mladá Boleslav, z.s.
 • přítomné pravidelné užívání medikace a spolupráce s ambulantním psychiatrem
 • projevení zájmu o služby Chráněného bydlení, podání žádosti a aktivní spolupráce
 • zájem žadatele trénovat již nabyté dovednosti nebo ochota učit se novým dovednostem potřebným k samostatnému bydlení
 • potvrzení od ambulantního psychiatra o podpoře žadatelova rozhodnutí využít služeb Chráněného bydlení
 • absolvování zkušebního pobytu (poskytuje se zdarma)
 • dostatečný finanční příjem – vzhledem k tomu, že klienti Chráněného bydlení musí hradit nájemné + další služby je potřeba, aby zájemce měl dostatečný finanční příjem. Podle dosavadních zkušeností doporučujeme minimální měsíční příjem 7.000,- Kč (případně klientovu ochotu a motivaci k řešení nedostatečného příjmu např. aktivním hledáním práce)
 • pokud klient Chráněného bydlení nemá dostatečný finanční limit, je možné vyjednávat s ÚP o dávkách hmotné nouze
 • žadatelův zdravotní stav musí být takový, aby umožňoval pobyt v Chráněném bydlení 
 • podání žádosti o příspěvek na péči (možno ve spolupráci s terénním týmem)

Kontraindikace:

 • zájemce o službu nepatří do cílové skupiny FOKUS Mladá Boleslav z.s.
 • zájemce o službu odmítá spolupráci s terénním týmem FOKUS Mladá Boleslav z.s., pokud žadatel aktivně nespolupracuje na přípravě vstupu do CHB může mu být žádost zamítnuta nebo ukončena 
 • odmítání užívání medikace a nespolupráce s ambulantním psychiatrem
 • má- li žadatel tělesné postižení takového rozsahu, jaké neumožňuje pohyb po bariérových prostorech (např. lidé na invalidním vozíku). Chráněné bydlení není bezbariérové.
 • akutní zdravotní omezení (např. infekční)
 • nedostatečný příjem (vzhledem k tomu, že v Chráněném bydlení si každý obyvatel hradí nájemné, energie a služby související s bydlením, zájemce musí mít příjem, ze kterého je schopen uhradit tyto výdaje a zůstane mu přiměřené množství peněz, které použije pro svou potřebu (potraviny, oblečení, zábava atd.). Podle zkušeností, které vycházejí z výše poplatků souvisejících s bydlením, je minimální příjem, který by měl klient mít, stanoven na 7.000,- Kč měsíčně. Příjem je možné zvýšit aktivním hledáním a následným vykonáváním zaměstnání.
 • současná závislost na alkoholu nebo nealkoholových návykových látkách
 • agresivní chování
 • jestliže je kapacita chráněného bydlení plně využita (v tomto případě bude žadatel zařazen do pořadníku)
 • žadatel nemůže být přijat, pokud se jeho představa služeb neslučuje s poskytovanými službami CHB

Chráněné bydlení Nerudova 83/14, Cheb

Program Chráněné bydlení v Nerudově ulici, Cheb je koncipovaný jako tréninkové bydlení. Z toho důvodu zajišťuje bydlení jen po dobu nezbytně nutnou k získání dovedností a zkušeností potřebných k samostatnému bydlení. Nájemní vztah se sjednává nejvýše na dobu poskytování sociální služby Chráněné bydlení, maximální hranice je 3 roky.

Nájemní vztah se nesjednává pro účely trvalého bydlení. Povinností obyvatele je dodržování domovního řádu.

Dům má 3 nadzemní podlaží, ve kterých jsou 3 byty. V každém bytě bydlí 3 – 4 obyvatelé. V suterénu jsou další 2 byty o velikosti garsoniéry. Tyto byty jsou pro 1 obyvatele. Celková kapacita domu je 12 obyvatel.

Každý klient má svůj vlastní pokoj, kuchyně a sociální zařízení jsou společné (vyjma garsoniér v suterénu, kde kuchyni a sociální zařízení má každý své)

Výše nájmů v bytech

1. rok pobytu v CHB – 4500,- Kč

2. rok pobytu v CHB – 5000,-Kč

3. rok pobytu v CHB - 5500,- Kč

Nájemné zahrnuje rovněž úhradu za energie.


Pořadník CHB

Všichni zájemci o službu jsou po podání písemné žádosti zařazeni do pořadníku.


Jak nás můžete kontaktovat:

Adresy:

Nerudova 83/14, Cheb, 350 02
Kontaktní osoba: Ondřej Žák.
tel.: 770 171 122
Další kontakty: 
seznam kontaktů

 

chbchebmap 

 

 

 

 

 

 


 Tato služba je podporováná Karlovarským krajem a Ministerstvem práce a sociálních věcí, informace naleznete na www.kr-karlovarsky.cz a www.zivykraj.cz