FOKUS Mladá Boleslav z.s.
Aktivity týmů sociální rehabilitace Karlovy Vary, Sokolov, Cheb pro veřejnost


MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝMY
Pravidelné setkávání multidisciplinárních týmů, probíhá v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Setkání probíhá 1 – 2x za měsíc, slouží k setkávání profesionálů z řad neziskových organizací, úřadů aj.  Zaměřuje se, na hledání praktických řešení nejen sdílených klientů/případů lidí s duševním onemocněním.
V případě zájmu je možné obrátit se na vedoucí terénního týmu v daném městě.
BLÁZNÍŠ, NO A?
Program určený pro studenty středních škol. Preventivní a destigmatizační projekt zaměřený na oblast duševního zdraví a nemoci. Cílem školského projektu je působit preventivně na vznik duševních onemocnění  u dospívajících pomocí interaktivního zážitkového workshopu v rámci specifické všeobecné primární prevence a zároveň probudit porozumění k lidem s duševním onemocněním. Program  Blázníš? No, a!, je založen na otevřeném dialogu studentů s moderátorem (odborníkem z řad psychoterapeutů) a  „experty ve vlastní věci“ - lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním a psychiatrickou péčí. Tématem diskuse jsou psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné. 
V případě zájmu je možné se obrátit na koordinátorku projektu: Jiřinu Procházkovou, DiS. - Prochazkova@fokus-mb.cz

PROJEKT  STOP STIGMATIZACI
V roce 2015 jsme se zapojili do projektu  NÚDZ Klecany o destigmatizaci duševních onemocnění. Výzkum byl zaměřen a proveden na Středních zdravotnických školách po celé republice. Výstupem jsou internetové stránky o stigmatizaci, duševních nemocech a pomoci při nich. Vznikla tři zajímavá videa.
Vše můžete vidět, sdílet a kopírovat na www.mujmindset.cz

SETKÁNÍ S FARÁŘEM PETREM BAUCHNEREM V SOKOLOVĚ
Setkávání se sokolovským farářem Petrem Bauchnerem má mezi našimi klienty velmi pozitivní ohlas a hojnou účast. Setkání probíhá v prostorech terénního týmu v Sokolově. Na začátku je přečten úryvek z Bible a pak se o něm diskutuje. Probírají se také životní situace a události, náhled na jejich řešení z pohledu víry a osobních zkušeností pana Bauchnera a klientů.

EDUKACE PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY
Již několikátým rokem u nás organizujeme edukace pro rodinné příslušníky, v případě zájmu je také možnost představit naši práci s klienty s dlouhodobým duševním onemocněním jiným zájemcům.
V případě zájmu je možné obrátit se na vedoucí terénního týmu v daném městě.

SVÉPOMOCNÁ SKUPINA
Svépomocnou  skupinu si vytvořili rodinní příslušníci našich klientů. Rodinní příslušníci zde pomoc nejen přijímají, ale také sami poskytují. Jsou spojeni společnou zkušeností, nemusejí si navzájem vysvětlovat, o co jde. Odpadá stigmatizace. Svépomocná skupina zvyšuje sebevědomí jednotlivých členů.