Vzdělávání pro klienty, rodinné příslušníky a přátele 2022

Vzdělávání pro klienty, rodinné příslušníky a přátele 2022

Setkání budou probíhat v prostorách Centra duševního zdraví MB (Čechova 635/11, Mladá Boleslav), jsou zdarma a není nutné se na ně předem hlásit.datumtémalektoři
7. 9. 2022
16:00 – 17:30
Služby pro osoby s duševním onemocněním
Jaké jsou způsoby práce a poskytované služby Fokusu Mladá Boleslav a Centra duševního zdraví MB? Jsou i jiné možnosti pro osoby s duševním onemocněním v Mladé Boleslavi a okolí?
Mgr. Hana Goldmanová
vedoucí terénního týmu
Mgr. Lenka Švancarová
vedoucí CDZ MB
21. 9. 2022
16:00 – 17:30
Duševní onemocnění
Jaké jsou nejčastější příčiny duševních onemocnění? Jak probíhá diagnostika? A jaké jsou možnosti léčby?
MUDr. Jan Beneš
psychiatr
5. 10. 2022
16:00 – 17:30
Psychoterapie
Co může nabídnout psychoterapie? Proč psychoterapie zásadně zvyšuje možnost zotavení? A proč jen užívání léků nestačí? Kdo všechno může chodit na psychoterapii?
MSc Richard Pabišta
psycholog
19. 10. 2022
16:00 – 17:30
Léčba psychofarmaky
Jaké jsou nežádoucí účinky léků? Proč pacienti/klienti vysazují léky? Jaké existují formy léčby? Jsou léky návykové? A jde to vůbec zvládat bez léků?
MUDr. Martin Bernot
psychiatr
2. 11. 2022
16:00 – 17:30
Prevence relapsu
Co když se po nějaké době znovu objeví příznaky a nastane krize? Co v takové situaci může dělat člověk sám a jak mohou pomoci lidé z jeho okolí? Lze takové období přečkat bez nutnosti hospitalizace? Jak těmto krizím předcházet?
Veronika Slabová
pracovnice v sociálních službách
Bc. Michala Šimonová
všeobecná sestra
16. 11. 2022
16:00 – 17:30
Zotavení
Znamená zotavení totéž, co uzdravení? Je možné vést plnohodnotný život s duševním onemocněním? Jak přestat s nemocí bojovat a začít s ní žít?
Barbora Vráželová
Jiří Štefl

peer konzultanti
(lidé s osobní zkušeností
s duševním onemocněním)
30. 11. 2022
16:00 – 17:30
Rodina v péči o osoby s duševním onemocněním
Jaká je role blízkých osob v péči o člověka s duševním onemocněním? Jak mohou svým blízkým pomoci, jak s nimi komunikovat a co pro ně mohou udělat? A co mohou udělat pro sebe, aby si zachovali duševní rovnováhu?
MgA. Lucie Svobodová
Mgr. Jana Zichová

pracovnice v sociálních službách
14. 12. 2022
16:00 – 17:30
Sociální a právní aspekty duševního onemocnění
Jak funguje v ČR systém sociálního zabezpečení a jak je to s invalidními důchody a dalšími dávkami pro osoby s duševním onemocněním? V jakých situacích je nutné přistoupit k nedobrovolné hospitalizaci? Co znamená omezení svéprávnosti a jaká je role opatrovníka?
Bc. Vlasta Sabadosh
Bc. Tereza Valentová

sociální pracovnice

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím Lucii Svobodovou na tel. čísle 775 562 018 nebo na
e-mailu svobodova@fokus-mb.cz