Květnový sobotní klub – 6. 5.

Květnový sobotní klub – 6. 5.

Místo a čas setkání: Nový Park – 6.5., 9:00

Navštívíme ekofarmu a sýrárnu, zemědělské muzeum, řemeslnou dílnu.

Projedeme se vyhlídkovým vláčkem a občerstvíme se „U Husy“.

Abychom si užili krásný den, ochutnali výrobky vyrobené přímo na farmě, budeme potřebovat kapesné, každý podle svého uvážení a možností.

Zájemci se hlásí osobně v CSR Nový Park, nebo na čísle 775 562 049 (Kakosová)