Aktuální projekty


Rekonstrukce zázemí centra pracovní rehabilitace
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009694

Číslo výzvy:
013/06_16_057/IPRÚ_16_01


Název výzvy:
9. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Sociální infrastruktura

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce objektu Nádražní 174 v Mladé Boleslavi vytvořit podmínky pro kvalitnější poskytování sociální služby – sociálně terapeutické dílny.


Realizací projektu bude zvýšena kvalita a navýšena kapacita služby této dílny, kterou FOKUS Mladá Boleslav z.s. dlouhodobě provozuje v nevyhovujících podmínkách.
Zvýší se kvalita rehabilitace a rozšíří možností nácviku prac. dovedností v důstojném a bezpečném prostředí snižujícím sebestigmatizaci uživatelů. 

Projekt je spolufinancován z EU.

Soubory ke stažení


Podpora sociálního začlenění dlouhodobě duševně nemocných

Projekt je zaměřen na podporu, kterou nelze hradit z obvyklých zdrojů (provozní dotace sociálních služeb, úhrady zdravotních pojišťoven).

Jde o:

1) Pomoc při řešení problémů s nadváhou zajištěním služeb nutričního terapeuta a podporou sportovních aktivit klientů.

2) Podporu klientů v účasti na běžných kulturních a společenských aktivitách (návštěvy divadla, kina).


Relaxační víkend pro rodinné příslušníky dlouhodobě vážně duševně nemocných

Projekt je zaměřen na uspořádání převážně relaxačního víkendového programu pro 15 rodinných příslušníků pečujících o duševně nemocné v okrese Mladá Boleslav. Tuto aktivitu nelze hradit z obvyklých zdrojů (provozní dotace sociálních služeb, úhrady zdravotních pojišťoven).


FOKUS Karlovarský kraj z.ú.