(již neaktuální) program CSR Nový Park

(již neaktuální) program CSR Nový Park

Pondělí:

Dopolední vaření – nácvikové vaření polévek

 • Cena: 30 Kč
 • Sraz: Nový Park v 9:45h

Filmy

 • Filmy/dokumenty dle předešlé domluvy
 • Cena: zdarma
 • Sraz: Nový park v 13:00h

nebo deskové hry

 • Cena: zdarma
 • Sraz: Nový park v 13:00h

Úterý:

Solná jeskyně

 • max. 5 osob
 • nutno nahlásit předem, buď Věrce Řezáčové (775 562 046) nebo se zapsat do seznamu, který je vyvěšen v CSR Nový Park na nástěnce
 • zájem hlásit vždy do pondělí
 • s sebou pohodlné oblečení
 • Cena: 90 Kč
 • Sraz: Nový Park v 8:30h

Ping-Pong krytá hala u Kauflandu (Ústřední stadion)

 • Cena: zdarma
 • Sraz: přímo u haly v 13:10h

Rukodělné výtvarné činnosti

Středa:

Plavání – městský krytý bazén

 • Zájemci potřebují: plavky, ručník, mýdlo
 • Cena: 120 Kč
 • Sraz: Nový park v 9:30h
 • informace u Jitky Kakosové (775 562 048)

Odpolední vaření – nácvikové vaření

 • Cena: 40 Kč
 • Sraz: Nový park v 13:00h

Čtvrtek:

Kondiční procházkyokolí Mladé Boleslavi

 • Zájemci potřebují: sportovní oblečení a obuv (přizpůsobit dle počasí)
 • Cena: zdarma
 • Sraz: Nový park v 8:45h

Filmy

 • Filmy/dokumenty dle předešlé domluvy
 • Cena: zdarma
 • Sraz: Nový park v 13:00h