FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Aktuality

Zpět

logo IROP MMR

Zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009582

Číslo výzvy:
013/06_16_057/IPRÚ_16_01
Název Výzvy:
9. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Sociální infrastruktura

Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitnější poskytování sociální služby- terénní a ambulantní sociální rehabilitace na území IPRÚ Mladá Boleslav.
Obsahem projektu je nákup nemovitosti Čechova 635/11, Mladá Boleslav, drobné stavební úpravy, vybavení objektu a nákup vozového parku s cílem vytvořit zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné. Zázemí bude dostatečné nejen pro samotný tým, ale i pro spolupráci se souvisejícími službami.
Realizace projektu přinese:
- zvýšení kapacity služby (současná okamžitá kapacita je 200 uživatelů/rok, cílová kapacita bude 250 uživatelů/rok),
- zvýšení kvality služby, integrace souvisejících služeb,
- zlepšení dostupnosti terénní péče, lepší možnosti řešení krizových situací,
- zlepšení dostupnosti ambulantní formy služby.
05.03.2019 Projektová žádost