Tým terénní sociální rehabilitace Nymburk

Terénní tým nabízí bezplatnou pomoc a podporu dospělým lidem s duševním onemocněním, především psychotickým. Služby zajišťují čtyři sociální pracovnice a zdravotní sestra. Podle potřeby tým spolupracuje s terapeuty pracovní dílny, ambulantními psychiatry, praktickými lékaři, pečovatelskou službou, rodinou atd. O poskytovaných službách rozhoduje klient. Na základě požadavků klienta je vytvořen plán pomoci, který se může týkat např. zvládání projevů nemoci, bydlení, pracovního uplatnění, hospodaření s financemi či vztahů s lidmi. Cílem služby je vždy posílení samostatnosti klienta. Práce s klientem je dlouhodobá a pokračuje i v případě, že je hospitalizován.

Cílová skupina:

Služba je určená dospělým osobám s dlouhodobým duševním onemocněním, převážně psychotickým.

Poslání služby:

Posláním služby je poskytování komplexní psychosociální rehabilitace, která má přispět ke zvyšování kvality života našich klientů.

Cíle služby:

Prostřednictvím komplexní psychosociální rehabilitace se u klientů zaměřujeme na opětovné získávání sociálních dovedností, začlenění do společnosti, udržení psychické rovnováhy a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.

Podmínky služby:

Služba je poskytována zdarma na základě dobrovolného rozhodnutí klienta. Pracovníci terénního týmu doporučují klienty do ostatních služeb FOKUSU.

Služby terénního týmu:

 • První kontakt s klientem a doporučení do dalších služeb FOKUSU
 • Podpora při řešení osobních potíží
 • Poskytování sociálně právního poradenství
 • Poskytování doprovodů
 • Pomoc při zprostředkování zdravotních a sociálních služeb
 • Podpora při zvládání běžných denních činností
 • Poskytování informací o onemocnění
 • Podpora rodiných příslušníků při řešení obtížných situací
 • Podpora v oblasti samostatného bydlení
 • Podpora a pomoc při hledání pracovního uplatnění
 • Poskytování krizové intervence
 • Možnost konzultace s peer konzultantem
 • Poskytuje službu chráněného bydlení komunitního typu

Podporované zaměstnávání:

Služba je určena osobám s duševním onemocněním, které chtějí získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Při využívání služeb podporovaného zaměstnávání není podmínkou, aby byl klient ve službách terénního týmu.

Úzce spolupracujeme s Centrem sociální rehabilitace a chráněným bydlením, které poskytuje další služby.

Provozní doba od pondělí do pátku 8:00 – 16:00. Doporučujeme telefonické objednání.

Jak nás můžete kontaktovat:

Adresa:
Komenského 586/15
Nymburk 288 02
E-mail: tt.nymburk@fokus-mb.cz

Telefony a e-mailové adresy: seznam kontaktů

premium bootstrap themes