Není duše jako duše

Cílem tohoto 4hodinového interaktivního preventivního programu pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, je zvýšit jejich povědomí o problematice duševního zdraví.


Díky programu žáci získají praktické informace o tom, kam se v případě potřeby mohou obrátit o pomoc a základní dovednosti, jak pečovat o duševní zdraví.


Program je určen pro jednu třídu a jejich třídního učitele, případně výchovného poradce či školního psychologa.


Program je rozdělen do 4 částí, kdy každá část respektuje výukovou hodinu 45 minut. Program je tedy možné realizovat dle dopoledního výukového rozvrhu dané školy.


Témata jednotlivých částí programu se třídou:
1. část – Úvod do tématu – „Duševní zdraví“ x „Duševní nemoc“
2. část – Co je důležité pro mé duševní zdraví a zdraví mých blízkých
3. část – Skupinová práce s příběhy ze života
4. část – Kde hledat pomoc – externí síť pomoci v místě bydliště a v online prostoru
Na program se třídou navazuje 5. část – setkání s rodiči v rámci třídní schůzky.


Témata předávaná rodičům:
– Seznámení s programem, kterým si třída prošla.
– Jak podporovat děti s ohledem na jejich duševní zdraví, spojené s volbou dalšího vzdělávání.
– Kde hledat pomoc – externí síť pomoci v místě bydliště a v online prostoru.

Programem provází pracovníci CDZ MB se zkušenostmi v dané problematice.

Koordinátoři programu:
Tereza Valentová, case manager CDZ; mail: valentova@fokus-mb.cz; tel.: 775 562 062
Veronika Slabová, case manager CDZ; mail: slabova@fokus-mb.cz; tel.: 770 153 156