Centrum duševního zdraví Mladá Boleslav

Centrum duševního zdraví Mladá Boleslav (CDZ) je nová forma služby, která vznikla v roce 2019 v rámci probíhající reformy psychiatrické péče v ČR, pro klienty trpící závažným duševním onemocněním. Poskytuje podporu ve zdravotní i sociální oblasti.

Na péči o klienty se podílí multidisciplinární zdravotně – sociální tým pracující metodou case managementu, jehož součástí je psychiatr, klinický psycholog, všeobecné a psychiatrické sestry, sociální pracovníci, specialisté pro zaměstnávání a peer konzultanti. Tým pracuje na území okresu Mladá Boleslav.

Komu jsou naše služby určeny?

  • Osobám starším 15 let se závažným duševním onemocněním schizofrenního okruhu, vážnými průběhy poruch nálad, poruch osobnosti (především hraniční poruchy osobnosti) a obsedantně kompulzivní poruchy (diagnostické okruhy: F2, F3, případně F4 a F6 dle MKN 10).
  • Osobám s potřebou včasné intervence (tj. lidem s rizikem rozvoje závažného duševního onemocnění a lidem v raných fázích závažného duševního onemocnění).
  • Osobám v ochranném léčení uloženém soudem, vykonávaném formou specializované ambulantní péče v oboru psychiatrie.
  • Podporu poskytujeme i rodinným příslušníkům a blízkým osobám lidí se závažným duševním onemocněním, do jejichž života duševní onemocnění často významně zasahuje.

Co nabízíme?

  • Poskytujeme komplexní a včasnou péči v přirozeném prostředí klienta, v jeho rodině nebo komunitě nebo v prostorách samotného CDZ. Snažíme se klienta podpořit v jeho zotavení, podporujeme jej při/po hospitalizaci, doprovázíme a pomáháme řešit nepříznivé zdravotní a sociální situace.

Jak pracujeme?

  • Na první návštěvu za vámi dorazí zdravotní sestra nebo sociální pracovník, kteří s vámi zmapují aktuální situaci, vaše potřeby a přání.
  • O přijetí do péče rozhoduje celý tým.
  • Pracovníci s vámi vytvoří dlouhodobý plán, který popisuje oblasti, kterými se budeme společně s vámi zabývat. Na péči se podílí celý tým CDZ.
  • Spolupráce pokračuje i v době případné hospitalizace, kdy vás můžeme v nemocnici navštěvovat a pomoci vám v návratu domů. Úzce spolupracujeme s Psychiatrickou nemocnicí Kosmonosy.
  • Péče je bezplatná a dobrovolná.

Pracovní doba týmu je flexibilní, vzhledem k časté práci mimo kancelář, je vhodnější telefonický kontakt.

Kontaktní pracoviště:
Čechova 635/11
293 01 Mladá Boleslav
Provozní doba: 8:00 – 16:00
Telefonní kontakt (recepce): 778 449 584
Kontakty na členy týmu najdete zde.
Leták ke stažení zde.

premium bootstrap themes