Blázníš? No a!

Projekt Blázníš? No a! vznikl na základě mezinárodní spolupráce s německými partnery Irrsinig Menschlich e.v., Univerzita v Lipsku a navazuje na dobrou praxi projektu německého projektu „Verrückt? Na und!“.

Od roku 2005 realizuje Fokus Praha mezinárodní zážitkový a vzdělávací projekt Blázníš? No a! určený pro mladé lidi od 15 let fungující na principu posilování životních kompetencí a ochrany duševního zdraví. Naším cílem je naučit společnost zacházet s duševními poruchami právě tak otevřeně, jako to dělá s fyzickými onemocněními.

Mladí lidé jsou v období přechodu mezi dětstvím a dospělostí křehcí a lehce zranitelní, v tomto období si teprve utváří osobní identitu, zažívají první vztahové krize a jsou na ně kladeny nároky na školní výkonnost a sociální zdatnost. Mnozí mladiství si tak již zažili, jaké to je, dostat se z duševní rovnováhy.

Podle evropských statistik trpí až 20% mladých lidí duševními problémy a 2/3 vážných psychických onemocnění propukají právě v dospívání. Velká část dospívajících má také zkušenost s duševním onemocněním ve svém blízkém okolí, není však prostor, kde o ní hovořit.

Program Blázníš? No a! je určen pro studenty středních škol a jeho záměr je podpora duševního zdraví u dospívajících pomocí interaktivního workshopu a zároveň detabuizace tématu duševního onemocnění. Program je založený na otevřeném dialogu studentů s moderátory a experty – lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním a psychiatrickou péčí. Pomáhá studentům hledat cestu k vlastnímu prožívání, oslovuje otázky strachu a obav, nabízí zdroje, jak se vyrovnávat s krizemi a učí respektu k druhým. Výsledky projektu ukazují, že dobrá atmosféra ve škole nabízí žákům a učitelům psychickou a fyzickou pohodu a podmínky pro individuální osobní růst.

Pro Mladou Boleslav zaštiťuje program BNA:

Mgr. Jana Zichová, tel.: 775 562 001; e-mail: zichova@fokus-mb.cz
Mgr. Lenka Švancarová: tel.: 775 562 000; e-mail: svancarova@fokus-mb.cz

Pro Nymburk zaštiťuje program BNA:

Mgr. Jana Valičková, tel.: 775 562 031; e-mail: valickova@fokus-mb.cz

Pro Kolín zaštiťuje program BNA:

Bc. Nikola Vondráčková, DiS., tel.: 778 749 043; e-mail: vondrackova@fokus-mb.cz