Aktuální investiční projekty

Zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace Karlovy Vary

Výzva: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0017277

Číslo výzvy: 025/06_16_057/IPRÚ_16_01_002

Název výzvy: 62. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.1-Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb V.

Předmětem projektu je nákup nemovitosti na adrese Ondříčkova 562/34, 360 01 Karlovy Vary, její stavební úpravy a nákup vybavení, které zajistí naplnění výstupů projektu – vytvoření zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace pro dlouhodobě vážně duševně nemocné v aglomeraci IPRÚ Karlovy Vary.

Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky sociálních služeb na území aglomerace IPRÚ Karlovy Vary.

Projekt je spolufinancován z EU.

Soubory ke stažení