Chráněné bydlení Mladá Boleslav

Chráněné bydlení Fokus Mladá Boleslav, středisko Mladá Boleslav, poskytuje služby dlouhodobě duševně nemocným, kteří nemají dovednosti potřebné k samostatnému bydlení. Služby jsou určeny především uživatelům, kteří byli dlouhodobě hospitalizovaní, případně žijí v podmínkách, které rozvoj dovedností k samostatnému bydlení neumožňují.

Kritéria pro přijetí

 • Žadatel o službu patří do cílové skupiny FOKUS Mladá Boleslav, z.s. (dlouhodobě duševně nemocní – okruh SMI).
 • Cílová skupina SMI (Serious Mental Illness) je vymezena
  • diagnostickými okruhy F2.. (psychózy schizofrenního okruhu), F3.. (afektivní psychózy), a některými poruchami ze skupiny F4.. (především obsedantně kompulzivní porucha) a F6.. (především hraniční porucha osobnosti)
  • trváním onemocnění delším než 2 roky
  • výrazně zhoršeným fungováním (skóre GAF ≤ 70, kde GAF je klinický nástroj pro celkové posouzení aktuální úrovně zneschopnění).
 • Žadatel má zájem o služby „chráněného bydlení komunitního typu“, přeje si získat nebo zlepšit dovednosti potřebné k samostatnému bydlení.
 • Žadatel je ochoten spolupracovat na přípravě vstupu do služby s terénním týmem a pověřeným case managerem (účast na domluvených schůzkách, spolupráce na mapování klientových potřeb) a pracovníky chráněného bydlení.
 • Věková hranice 18-60 let.
 • Žadatelova finanční situace umožňuje platit úhradu za bydlení a poskytované služby. (Podle dosavadních zkušeností je doporučen minimální měsíční příjem včetně sociální dávek 8 000 Kč. Pokud žadatel nemá dostatečný příjem, může mu být v průběhu přípravy na vstup do bydlení poskytnuta pomoc a podpora k získání dostupných sociálních dávek.)
 • Žadatelův zdravotní stav umožňuje pobyt v chráněném bydlení.
 • Žadatel je schopen a ochoten spolupracovat na řešení svých problémů, které by mohly být překážkou v dodržování domácího řádu a pravidel chráněného bydlení (například agresivní chování nebo škodlivé zneužívání alkoholu či návykových látek).

Chráněné bydlení Tovačovského

Vzhledem k tomu, že je zde společenská místnost, kde se během dne potkávají obyvatelé i pracovníci CHB, je toto bydlení vhodné pro klienty, kteří potřebují větší podporu a častější kontakt.
Dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví. FOKUS Mladá Boleslav z.s. má k dispozici druhé nadzemní podlaží a podkroví.
Celková kapacita chráněného bydlení je 8 obyvatel.
V druhém nadzemním podlaží jsou čtyři jednolůžkové pokoje. Každý pokoj má svoje sociální zařízení. Kuchyně a sprchy jsou společné. V podkroví jsou dva byty 1+1 se sociálním zařízením a koupelnou. Každý byt slouží pro dva obyvatele.

Chráněné bydlení Čechova

FOKUS Mladá Boleslav z.s. má k dispozici 6 bytů v třípodlažním bytovém domě, další byty pronajímá vlastník (město Mladá Boleslav) dalším nájemníkům. Čtyři byty využívané Fokusem jsou určeny pro jednoho obyvatele. Dva byty jsou dvoulůžkové. Každý byt má svoje sociální zařízení se sprchou, kuchyň, obývací pokoj/ložnice. Dva byty mají bezbariérové sociální zařízení (dvoulůžkový byt a jeden jednolůžkový).

Žádost o přijetí a vzorová smlouva:

Ke stažení zde

Jak nás můžete kontaktovat?

Adresy bydlení:

Čechova 773
Mladá Boleslav
293 01

premium bootstrap themes

Tovačovského 163
Mladá Boleslav
293 01

premium bootstrap themes

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Goldmanová, telefon 775 562 033
E-mail: terenni.tym@fokus-mb.cz
Další kontakty: seznam kontaktů