Úvod

FOKUS Mladá Boleslav z.s. je nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným od roku 1992. Od roku 2019 jsme také poskytovatelem zdravotně sociálních služeb (Centrum duševního zdraví). V současné době působíme v okresech Mladá Boleslav, Nymburk a Kolín a připravujeme vznik střediska v Kutné Hoře.

Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychosociální rehabilitace. Cílem našich služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta.


Služby, které jsme do konce roku 2021 poskytovali na území Karlovarského kraje, převzal od 1. 1. 2022 nově zřízený FOKUS Karlovarský kraj z.ú. (https://www.fokus-kk.cz/).


Na konci roku 2021 jsme ukončili provoz sociálně terapeutických dílen. Zaměstnávání zdravotně znevýhodněných (včetně duševně nemocných) zajišťuje samostatný sociální podnik Fokus MB s.r.o.

Zahradnické služby, ubytování v klášteře v Mnichově Hradišti, nabídku šicí dílny a nabídku kavárny v PN Kosmonosy najdete na stránkách Fokus MB s.r.o., též uvedených v sekci menu „Odkazy“.

FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Bankovní spojení2277568001/5500
Datová schránka​fescv6v
IČO​​48678767

je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb

Sociální rehabilitace MladoboleslavskoIdentifikátor: 3044566
Sociální rehabilitace Polabí​Identifikátor: 5904721
Chráněné bydlení​​Identifikátor: 2261593

Organizační schéma

Rada spolku
Vedoucí středisekÚčetní odděleníTechnická podpora
Mladá BoleslavCentrum duševního zdravíCase managementCentra sociální rehabilitaceChráněné bydlení
Nymburk​​Case managementCentrum sociální rehabilitaceChráněné bydlení
KolínCase managementCentrum sociální rehabilitaceChráněné bydlení
Kutná Hora

Orgány spolku:

Předseda spolku:

  • MUDr. Jan Stuchlík

Rada spolku:

  • MUDr. Jan Stuchlík – odborný ředitel
  • Oldřich Čapoun – ředitel
  • Mgr. Lenka Švancarová – vedoucí CDZ Mladá Boleslav
  • Mgr. Hana Goldmanová – vedoucí sociální rehabilitace
  • (Mgr. Veronika Křičková – oblastní ředitelka Polabí – vzhledem k potřebě Mgr. Křičkové podstatně snížit úvazek při souběhu s volenou funkcí ve veřejné správě, byla pozice zrušena)
  • Radka Kubínová – oblastní ředitelka Nymburk (do příští valné hromady kooptována radou spolku)
  • Mgr. Renata Vejdělková – oblastní ředitelka Kolín (do příští valné hromady kooptována radou spolku)
  • Iveta Kolátorová – vedoucí personálního oddělení