Centrum sociální rehabilitace Kolín

K čemu slouží centrum sociální rehabilitace:

Centrum sociální rehabilitace v Kolíně (dále jen CSR) je prostorem pro setkávání lidí s duševním onemocněním a místem pro navazování nových kontaktů. Činnost CSR je zaměřena na pomoc a podporu při opětovném získávání sebejistoty, na obnovu a zdokonalování se v sociálních a pracovních dovednostech a na smysluplnou náplň volného času. Organizace poskytuje svým uživatelům také podporu v jejich přirozeném prostředí. Služby CSR jsou poskytovány dlouhodobě a  bezplatně. Účast na všech aktivitách je dobrovolná.

Komu jsou naše služby určeny:

Lidem s duševním, především psychotickým, onemocněním.

Hlavní cíle centra sociální rehabilitace:

podpora a posilování sebejistoty, sebedůvěry a sebeúcty,
motivace k osobnímu rozvoji
obnova, zdokonalování a upevňování sociálních a pracovních dovedností
udržení psychické pohody
adaptace v kolektivu
smysluplné naplnění dne

Co nabízíme:

Smysluplné prožití dne mezi lidmi, kteří mohou a chtějí něco nabídnout, například odpoutání myšlenek na nemoc, na nepříjemné životní zážitky, zkušenosti a osobní potíže, a to nenucenou tvořivou prací nebo (dle individuálního zájmu a potřeby) vyslechnutím či popovídáním si u kávy či čaje apod. Možnost neformálního setkávání se s lidmi, kteří jsou ve stejné či Vám podobné situaci a možnost navazování nových sociálních kontaktů.

Činnosti a aktivity centra:

  • Nácvik pracovních a sociálních dovedností
  • Rukodělné činnosti – keramika, práce se dřevem a jeho dekorování, ubrousková technika (découpage), šití a háčkování, pletení z pedigu, práce s polymerovou hmotou, výroba sezonních dekorací aj.
  • Nácviky vaření a pečení
  • Skupinový trénink paměti
  • Výuka anglického jazyka, práce na PC
  • Výlety, procházky
  • Kulturní akce (kino, divadlo)
  • „Čajovna“
  • Hraní společenských her
  • Prodej výrobků na trzích

Další aktivity dle zájmu jednotlivců a možností CSR.

Otevřeno máme:

pondělí – pátek: od 8:00 do 16:00
1x v měsíci sobotní klub (dle dohody, viz program v Aktualitách)

Jak nás můžete kontaktovat:

Adresa:
Ovčárecká 397
Kolín 280 02

E-mail: csr.kolin@fokus-mb.cz

Telefony a e-mailové adresy:
seznam kontaktů

premium bootstrap themes