Centrum sociální rehabilitace Kolín

K čemu slouží centrum sociální rehabilitace:

Centrum sociální rehabilitace v Kolíně (dále jen CSR) je prostorem pro setkávání lidí s duševním onemocněním a místem pro navazování nových kontaktů. Činnost CSR je zaměřena na pomoc a podporu při opětovném získávání sebejistoty, na obnovu a zdokonalování se v sociálních a pracovních dovednostech a na smysluplnou náplň volného času. Organizace poskytuje svým uživatelům také podporu v jejich přirozeném prostředí. Služby CSR jsou poskytovány dlouhodobě a  bezplatně. Účast na všech aktivitách je dobrovolná.Komu jsou naše služby určeny:

Lidem s duševním, především psychotickým, onemocněním.

Hlavní cíle centra sociální rehabilitace:

podpora a posilování sebejistoty, sebedůvěry a sebeúcty,
motivace k osobnímu rozvoji
obnova, zdokonalování a upevňování sociálních a pracovních dovedností
udržení psychické pohody
adaptace v kolektivu
smysluplné naplnění dne

Co nabízíme:

Smysluplné prožití dne mezi lidmi, kteří mohou a chtějí něco nabídnout, například odpoutání myšlenek na nemoc, na nepříjemné životní zážitky, zkušenosti a osobní potíže, a to nenucenou tvořivou prací nebo (dle individuálního zájmu a potřeby) vyslechnutím či popovídáním si u kávy či čaje apod. Možnost neformálního setkávání se s lidmi, kteří jsou ve stejné či Vám podobné situaci a možnost navazování nových sociálních kontaktů.


Činnosti a aktivity centra:

 • Rukodělné činnosti
 • práce s FIMO hmotou
 • práce s keramickou hlínou
 • batikování
 • výroba mýdel
 • plstění
 • enkaustické malování
 • pletení z pedigu i papíru
 • odlévání svíček
 • práce se dřevem, papírem, korálky
 • drátkování
 • ubrousková technika (découpage)
 • vyšívání, háčkování, ruční šití i šití na stroji

Další aktivity centra 

 • skupinové či individuální vaření a stolování (v létě je oblíbené grilování)
 • výuka anglického a španělského jazyka
 • skupinový trénink paměti od certifikované trenérky
 • skupinové sportovní dopoledne – hraní ping pongu, relaxační cvičení
 • posezení s peerkonzultantem v rámci čajovny
 • PC a internet
 • pořádání výletů
 • promítání filmů, dokumentů
 • hraní společenských her
 • prodej výrobků na trzích

Další aktivity dle zájmu jednotlivců a možností CSR.

Pracovní aktivity probíhají každý den dopoledne, volnočasový program v odpoledních hodinách.


Otevřeno máme:

pondělí: od 11:00 do 17:30
úterý – čtvrtek: od 9:00 do 17:30
pátek: od 9:00 do 15:00


Jak nás můžete kontaktovat:

Adresa:

Ovčárecká 397, 280 02 Kolín V

E-mail: csr.kolin@fokus-mb.cz

Telefony a e-mailové adresy:

seznam kontaktů