Sympozium „X“ otazníků

Sympozium „X“ otazníků

Dovolujeme si Vás pozvat na Sympozium „X“ OTAZNÍKŮ, které se věnuje tématu svéprávnosti a jejímu omezování u klientů sociálních služeb. Naším záměrem je toto téma více diskutovat v odborném, ale i veřejném prostoru. Sympozium „X“ OTAZNÍKŮ je za nás prvním krokem, který by mohl vést k větší a širší debatě o tématu svéprávnosti, do které budou zapojeni všichni, kterých se to týká. I z tohoto důvodu na sympoziu zazní zkušenosti našich klientů, kteří si prošli procesem omezení ve svéprávnosti, zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv, soudkyně okresního soudu v Mladé Boleslavi a mnoha dalších zúčastněných, kteří jsou do procesu omezení svéprávnosti zapojeni.