FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Projekty

Centrum duševního zdraví Karlovy Vary

Výzva: Program podpory Center duševního zdravi II

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037

Vyhlášená: MZ ČR
Číslo projektu: 7/7037/2019 (sociální část) a 8/7037/2019 (zdravotní část)
 
Centrum duševního zdraví (CDZ) je nová forma služby, která vznikla v roce 2019 v rámci probíhající reformy psychiatrické péče v ČR, pro klienty trpící závažným duševním onemocněním. Poskytuje podporu ve zdravotní i sociální oblasti. Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu - Operační program zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.

Soubory ke stažení


Žadost o poskytnuti dotace zdr_sluzby_KV.pdf
Žadost o poskytnuti dotace soc_služby_KV.pdf
Rozhodnutí_KV_zdr.pdf
Rozhodnutí_KV_soc.pdf