Dokončené neinvestiční projekty

Centra duševního zdraví

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

Ostatní

Centra duševního zdraví

Centrum duševního zdraví Mladá Boleslav

Výzva: Program podpory Center duševního zdravi II
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037


Vyhlášená: MZ ČR


Číslo projektu: x/7037/2019 (sociální část)

Centrum duševního zdraví (CDZ) je nová forma služby, která vznikla v roce 2019 v rámci probíhající reformy psychiatrické péče v ČR, pro klienty trpící závažným duševním onemocněním. Poskytuje podporu dlouhodobě duševně nemocnám ve zdravotní i sociální oblasti.

Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu – Operační program zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.

Soubory ke stažení

Centrum duševního zdraví Karlovy Vary

Výzva: Program podpory Center duševního zdraví II

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037

Vyhlášená: MZ ČR
Číslo projektu: 7/7037/2019 (sociální část) a 8/7037/2019 (zdravotní část)

Centrum duševního zdraví (CDZ) je nová forma služby, která vznikla v roce 2019 v rámci probíhající reformy psychiatrické péče v ČR, pro klienty trpící závažným duševním onemocněním. Poskytuje podporu ve zdravotní i sociální oblasti. Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu – Operační program zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.

Soubory ke stažení

Centrum duševního zdraví Cheb

Výzva: Program podpory Center duševního zdravi II

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037

Vyhlášená: MZ ČR
Číslo projektu: 5/7037/2019 (sociální část) a 6/7037/2019 (zdravotní část)

Centrum duševního zdraví (CDZ) je nová forma služby, která vznikla v roce 2019 v rámci probíhající reformy psychiatrické péče v ČR, pro klienty trpící závažným duševním onemocněním. Poskytuje podporu ve zdravotní i sociální oblasti. Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu – Operační program zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.

Soubory ke stažení

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160

Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných sociálních služeb na území SK v letech 2020 a 2021. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Podpora vybraných služeb sociální prevence v Karlovarském kraji

Projekt Podpora vybraných služeb sociální prevence je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje, efektivity (dopad sociální služby na uživatele služby), kontinuity, dostupnosti a udržitelnosti vybraných druhů sociálních služeb v souladu se zjištěnými potřebami na území Karlovarského kraje.

Práce s rodinami duševně nemocných

Práce s rodinami duševně nemocných, OPZ/2.1/022/0001004

Fokus Mladá Boleslav je poskytovatel sociálních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné. Mimo jiné provozuje týmy terénní sociální rehabilitace pracující stylem case management v šesti regionech. Práce je orientovaná převážně na individuálního klienta. Cílem projektu je posílit schopnost týmů pracovat s rodinnými systémy klientů. Použité nástroje budou psychoedukační kurzy pro rodinné příslušníky, podpora svépomocných rodičovských skupin, zavedení RACT intervencí a zrcadlových setkání.

Projekt je financován z prostředků Evropské Unie

Soubory ke stažení

Multidisciplinarita týmu terénní sociální rehabilitace

Multidisciplinarita týmu terénní sociální rehabilitace
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009054

Číslo výzvy:
271/03_16_047/CLLD_15_01


Název výzvy:
MAS Podlipansko_Sociální práce 

Anotace projektu
FOKUS Mladá Boleslav z.s. poskytuje dlouhodobou péči lidem s vážným duševním onemocněním. Tito lidé mají kromě psychiatrických obtíží i mnohá další omezení v sociální oblasti. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit multidisciplinaritu týmu v Nymburce o psychiatra konzultanta, peer konzultanta, rodiče na založení a vedení svépomocné skupiny pro rodiče.

Soubory ke stažení

Podpora sociálního začlenění dlouhodobě duševně nemocných

Projekt je zaměřen na podporu, kterou nelze hradit z obvyklých zdrojů (provozní dotace sociálních služeb, úhrady zdravotních pojišťoven).

Jde o:

1) Pomoc při řešení problémů s nadváhou zajištěním služeb nutričního terapeuta a podporou sportovních aktivit klientů.

2) Podporu klientů v účasti na běžných kulturních a společenských aktivitách (návštěvy divadla, kina).

Relaxační víkend pro rodinné příslušníky dlouhodobě vážně duševně nemocných

Projekt je zaměřen na uspořádání převážně relaxačního víkendového programu pro 15 rodinných příslušníků pečujících o duševně nemocné v okrese Mladá Boleslav. Tuto aktivitu nelze hradit z obvyklých zdrojů (provozní dotace sociálních služeb, úhrady zdravotních pojišťoven).