Dokončené investiční projekty

Rekonstrukce zázemí centra pracovní rehabilitace
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009694

Číslo výzvy:
013/06_16_057/IPRÚ_16_01


Název výzvy:
9. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Sociální infrastruktura

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím rekonstrukce objektu Nádražní 174 v Mladé Boleslavi vytvořit podmínky pro kvalitnější poskytování sociální služby – sociálně terapeutické dílny.


Realizací projektu bude zvýšena kvalita a navýšena kapacita služby této dílny, kterou FOKUS Mladá Boleslav z.s. dlouhodobě provozuje v nevyhovujících podmínkách.
Zvýší se kvalita rehabilitace a rozšíří možností nácviku prac. dovedností v důstojném a bezpečném prostředí snižujícím sebestigmatizaci uživatelů. 

Projekt je spolufinancován z EU.

Soubory ke stažení

Zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0009582

Číslo výzvy: 013/06_16_057/IPRÚ_16_01

Název výzvy: 9. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1-Sociální infrastruktura

Hlavním cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitnější poskytování sociální služby- terénní a ambulantní sociální rehabilitace na území IPRÚ Mladá Boleslav. Obsahem projektu je nákup nemovitosti Čechova 635/11, Mladá Boleslav, drobné stavební úpravy, vybavení objektu a nákup vozového parku s cílem vytvořit zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace pro dlouhodobě duševně nemocné. Zázemí bude dostatečné nejen pro samotný tým, ale i pro spolupráci se souvisejícími službami.

Realizace projektu přinese:

– zvýšení kapacity služby (současná okamžitá kapacita je 200 uživatelů/rok, cílová kapacita bude 250 uživatelů/rok),

– zvýšení kvality služby, integrace souvisejících služeb,

– zlepšení dostupnosti terénní péče, lepší možnosti řešení krizových situací,

– zlepšení dostupnosti ambulantní formy služby.

Projekt je spolufinancován z EU.

Soubory ke stažení

Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Karlovy Vary CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0011307

Číslo výzvy: 015/06_16_057/IPRÚ_16_01


Název výzvy: 37. výzva-IPRÚ-Karlovy Vary-SC 2.1-Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb II.

Hlavním cílem projektu je vytvoření zázemí pro poskytování sociální služby chráněného bydlení. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím nákupu, rekonstrukce a vybavení domů v Anglické ulici, kde vznikne služba chráněného bydlení se 4 byty, čímž vznikne zázemí pro 10 klientů. Jako zázemí pro tým podpory budou sloužit současné nebytové prostory, které jsou součástí objektu.

Projekt je spolufinancován z EU.

Soubory ke stažení