Tým terénní sociální rehabilitace Mladá Boleslav

Péči o klienty zajišťuje tým pracující metodou case managementu, jehož členové jsou sociální pracovníci, specialisté pro zaměstnávání a peer konzultanti. Pokud klient potřebuje současně zdravotní péči, tým úzce spolupracuje s Centrem duševního zdraví Mladá Boleslav (CDZ) a do péče se zapojují psychiatr, psycholog, všeobecné a psychiatrické sestry.

Komu jsou služby určeny?

  • Osobám starším 15 let se závažným duševním onemocněním schizofrenního okruhu, vážnými průběhy poruch nálad, poruch osobnosti (především hraniční poruchy osobnosti) a obsedantně kompulzivní poruchy a osobám ohroženým vznikem vážné duševní poruchy.
  • Podporu poskytujeme i rodinným příslušníkům a blízkým osobám lidí se závažným duševním onemocněním, do jejichž života duševní onemocnění často významně zasahuje.

Co nabízíme?

Poskytujeme komplexní a včasnou individuální péči v přirozeném prostředí dle volby klienta, nejčastěji doma ale i v kavárně, parku, knihovně nebo v prostorách našeho týmu. Snažíme se klienta podpořit v jeho zotavení, podporujeme jej při/po hospitalizaci, doprovázíme a pomáháme řešit nepříznivé zdravotní a sociální situace.

Součástí práce týmu je také edukační a preventivní činnost. Pořádáme cykly přednášek pro klienty a rodinné příslušníky a výukový program „Blázníš? No a!“ pro střední školy.

Jak pracujeme?

  • Na první návštěvu za vámi pracovník nebo pracovníci, kteří s vámi zmapují aktuální situaci, vaše potřeby a přání.
  • O přijetí do péče rozhoduje celý tým.
  • Pracovníci s vámi vytvoří dlouhodobý plán, který popisuje oblasti, kterými se budeme společně s vámi zabývat. Na péči se podílí celý tým sociální rehabilitace (případně také zdravotníci CDZ). Plán může být zaměřen na jakékoliv problémy, které vám znesnadňují život,  např. konflikt nebo složitá situace doma, jednání s úřady, získávání nových dovedností, zvládání krizí apod.
  • Pracujeme metodou FACT (Flexible Assertive Community Treatment), což v praxi znamená, že s vámi většinou spolupracuje váš pracovník (case manager), pokud však nastane situace, kdy potřebujete více podpory nebo řešit krizi, zapojuje se celý tým.
  • Spolupráce pokračuje i v době případné hospitalizace, kdy vás můžeme v nemocnici navštěvovat a pomoci vám v návratu domů.
  • V řešení vaší situace vám může pomoci také peer konzultant – člen týmu s vlastní zkušeností s duševním onemocněním.
  • Součástí vašeho dlouhodobého plánu může být podpora v hledání, získání či udržení zaměstnání nebo podpora při studiu. V těchto otázkách vám může pomáhat člen týmu, pracující metodou IPS (Individual Placement and Support).
  • Péče je bezplatná a dobrovolná, spolupráci můžete kdykoliv ukončit.

Adresa:
Čechova 635/11
293 01 Mladá Boleslav

E-mail: terenni.tym@fokus-mb.cz
Kontakty na členy týmu najdete zde.

premium bootstrap themes