FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Projekty

Centrum duševního zdraví Cheb

Výzva: Program podpory Center duševního zdravi II

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037

Vyhlášená: MZ ČR
Číslo projektu: 5/7037/2019 (sociální část)  a 6/7037/2019 (zdravotní část)
 
Centrum duševního zdraví (CDZ) je nová forma služby, která vznikla v roce 2019 v rámci probíhající reformy psychiatrické péče v ČR, pro klienty trpící závažným duševním onemocněním. Poskytuje podporu ve zdravotní i sociální oblasti. Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského sociálního fondu - Operační program zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví.

Soubory ke stažení


Žadost CDZ Cheb_soc_služba.pdf
Žadost CDZ Cheb_zdr__služba.pdf
Rozhodnutí_Cheb_soc.pdf
Rozhodnutí_Cheb_zdr.pdf